Một trong các phương thức đăng nhập vào Cloud VPS khá an toàn đó là việc sử dụng SSH Key để thay thế cho mật khẩu. Mặc định mỗi VPS bạn sẽ đăng nhập vào bằng username root và mật khẩu root mà nhà cung cấp đã gửi cho bạn lúc thuê VPS, tuy nhiên việc sử dụng mật khẩu luôn có 2 nguy cơ lớn là:

  • Bạn sẽ mất hoàn toàn nếu lộ mật khẩu.
  • Các attacker có thể sử dụng Brute Force Attack để dò tìm mật khẩu

Do đó, Zhost khuyến khích các bạn làm quen với SSH Key để đăng nhập vào VPS, cũng như sử dụng nó để xác thực các kết nối từ bên ngoài vào cho an toàn hơn.

Trong bài viết này, Zhost sẽ hướng dẫn các bạn thêm SSH Key vào Cloud VPS để thực hiện đăng nhập không dùng mật khẩu.

Các bước thực hiện như sau:

Truy cập vào dịch vụ Cloud VPS

Đăng nhập vào Zhost ID –> Click vào các dịch vụ của bạn.

Chọn vào dịch vụ Cloud VPS mà bạn muốn thêm SSH Key

Thêm SSH Key cho Cloud VPS

Trong giao diện Control Panel dịch vụ Cloud VPS –> Kéo xuống phần Thông tin VPS của bạn.

Bấm vào biểu tượng Edit phía bên phải.
Tại cửa sổ Edit Server bạn hãy nhập Public Key của bạn vào ô SSH Public key và bấm Confirm.

 

 

Để VPS nhận public key bạn vừa thêm vào bạn cần khởi động lại VPS.

Bấm vào nút khới động lại VPS.
Bấm Confirm để xác nhận khởi động lại.
Chờ VPS khởi động lên bạn có thể SSH vào VPS của mình sử dụng Private key.

 

 

Đăng nhập vào Cloud VPS sử dụng SSH Key

Bạn có thể sử dụng các phần mềm hỗ trợ kết nối SSH như Putty, Secure CRT… Ở đây Zhost sử dụng Putty.
Nhập địa chỉ IP (1) và Port kết nối SSH của VPS (2).

Để sử dụng SSH Key, ở menu bên phải chọn đến SSH –> Auth.

Bấm nút Browse… và chọn đến file Private của bạn –> Bấm Open để kết nối.Nhập User login as là root và bấm enter.

VPS đã xác thực SSH Key thành công.

Bỏ xác thực SSH bằng mật khẩu cho Cloud VPS

Sau khi đã SSH sử dụng SSH Key thành công, bạn nên tắt chức năng sử dụng mật khẩu.

Để tắt chức năng sử dụng mật khẩu, bạn mở file /etc/ssh/sshd_config, tìm và sửa các giá trị của các tham số như ở dưới:

PasswordAuthentication no
UsePAM no

Lưu lại và thoát.

Khởi động lại dịch vụ SSH bằng lệnh

service sshd restart

Chúc các bạn thành công!

Tagged:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *