Zhost ID cung cấp cho bạn các tính năng giúp dễ dàng kiểm tra thông tin và giám sát hiệu năng hoạt động của Cloud VPS.

Các bước thực hiện như sau:

Truy cập vào dịch vụ Cloud VPS

Đăng nhập vào Zhost ID –> Click vào các dịch vụ đã đăng ký.

Chọn vào dịch vụ Cloud VPS mà bạn muốn xem thông tin hoặc giám sát –> Quản lý dịch vụ

Kiểm tra thông tin VPS

Tại giao diện Control Panel –> Kéo xuống phần Thông tin VPS của bạn.

Tại đây sẽ hiển thị đầy đủ thông tin và các thông số liên quan đến VPS của bạn.

Biểu đồ giám sát hiệu năng hoạt động

Tại giao diện Control Panel –> Bấm vào nút Biều đồ giám sát

Tại đây sẽ hiển thị các biểu đồ thể hiện hiệu năng hoạt động của Cloud VPS theo thời gian thực.

Các biểu đồ bao gồm:

  • Lượng sử dụng CPU
  • Lượng sử dụng RAM
  • Lưu lượng mạng
  • Đọc/Ghi ổ cứng SSD

Để hiển thị ở các khoảng thời gian khác nhau –> Hãy bấm vào biểu tưởng nút Edit ở bên phải biểu đồ.

Chọn khoảng thời gian cần hiển thị –> Bấm xác nhận.

Xem lịch sử thao tác

Zhost ID ghi lại đầy đủ lịch sử (Logs) thao tác trên từng dịch vụ của bạn.

Để xem lại lịch sử thao thao tác dịch vụ VPS, trên giao diện Control Panel –> Bấm vào nút Lịch sử thao tác

Tại đây sẽ hiển thị toàn bộ các thao tác đã được thực hiện trên Cloud VPS của bạn.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *