Trong bài viết này, Zhost sẽ hướng dẫn bạn chuyển hướng website truy cập có www và ngược lại.

Các bước thực hiện như sau:

Truy cập file manager của Hosing –> Mờ và thêm nội dung phía dưới vào file .htaccess

  • Chuyển hướng www sang non-www
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.zhost.vn
RewriteRule ^.*$ https://zhost.vn%{REQUEST_URI} [R=301,L]

 

  • Chuyển hướng non-www sang www
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^zhost.vn
RewriteRule (.*) https://www.zhost.vn/$1 [R=301,L]

 

Truy cập web trên trình duyệt và xem kết quả

Chúc các bạn thành công!

Tagged:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *