Xác thực 2 yếu tố (Two-Step Authentication) là phương thức bảo mật được sử dụng rộng rãi. Thay vì trước kia dữ liệu chỉ được bảo vệ qua 1 lớp tường mỏng thì giờ đây thông tin người dùng được bảo mật qua 2 lớp cửa vững chắc.  Phương thức xác thực này chỉ người dùng được cấp quyền truy cập vào trang web hoặc ứng dụng sau khi trình bày thành công hai hoặc nhiều bằng chứng cho cơ chế xác thực. Bạn có thể sử dụng phương thức với số điện thoại, gmail, Google Authenticator,…

Bật Two-Step Authentication Trên Directadmin

Login vào tài khoản hosting -> Chọn Password

Chọn Two-Step Authentication

Hoặc  bạn có thể chọn chức năng ngoài trang chủ

Tạo xác thực mới

Nó sẽ tạo ra secret + QR Code để quét trên điện thoại

Sử dụng App Authenticator -> Chọn phương thức Quét mã QR và kết quả sau khi quét

Sử dụng code vừa nhận, tích vào phần yêu cầu xác thực khi đăng nhập -> Chọn Save

Hệ thống sẽ tự out ra link login hosting. Tại đây bạn nhập code mà App Authenticator đang cấp, mỗi khi login hosting sẽ đều cần phải xác thực phương thức này.
Lưu ý: Mã code sẽ được thay đổi liên tục mỗi 60s trên app

Chúc bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *