Trong một số trường hợp, Cloud VPS của bạn bị lỗi hoặc bạn muốn đổi hệ điều hành (OS). Zhost ID hỗ trợ bạn thực tính năng cài đặt lại OS cho Cloud VPS bằng một vài bước đơn giản.

Lưu ý: Hãy backup dữ liệu trước khi cài đặt lại hệ điều hành. Thao tác cài đặt lại hệ điều hành sẽ xoá toàn bộ dữ liệu hiện tại trong Cloud VPS.

Dưới đây là hướng dẫn chi tiết:

Truy cập vào Zhost ID –> Click vào các dịch vụ đã đăng ký.

Chọn vào dịch vụ Cloud VPS mà bạn muốn cài đặt lại hệ điều hành –> Quản lý dịch vụ

Tại đây sẽ xuất hiện bảng quản trị (Control Panel) dịch vụ Cloud VPS –> Bấm vào nút Cài đặt lại (Reinstall)

Tại đây, Zhost ID sẽ hiển thị ra danh sách các Template hệ điều hành có thể cài đặt cho VPS của bạn. Lựa chọn hệ điều hành phù hợp và bấm vào biểu tường cài đặt lại phía bên phải.

Ví dụ ở đây Zhost lựa chọn CentOS 7.

Nhập mật khẩu cho VPS –> Bấm xác nhận.

Lưu ý: Hãy backup dữ liệu trước khi cài đặt lại hệ điều hành. Thao tác cài đặt lại hệ điều hành sẽ xoá toàn bộ dữ liệu hiện tại trong Cloud VPS.

VPS của bạn sẽ được cài đặt lại hệ điều hành một cách tự động hoàn toàn.

Chạy chờ trong giây lát.

Sau khi quá trình cài đặt lại hệ điều hành thành công –> Zhost ID sẽ hiển thị lại Control Panel cho dịch vụ Cloud VPS.

Chúc các bạn thành công!

Tagged:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *