Hướng dẫn chuyển đổi định dạng chứng chỉ SSL bằng OpenSSL

Dưới đây là các câu lệnh OpenSSL giúp bạn chuyển đổi (convert) chứng chỉ SSL sang một số định dạng phổ biến: Chuyển đổi từ PEM sang DER: openssl x509 -outform der -in certificatename.pem -out certificatename.der Chuyển đổi từ DER sang PEM: openssl x509 -inform der -in certificatename.der -out certificatename.pem Chuyển đổi từ PEM sang […]

Read More

Hướng dẫn Export/Import MySQL Database nén Gzip

Trong bài này, Zhost sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng câu lệnh để Export và Import MySQL Database và nén Gzip để tối ưu dung lượng đối với các Database lớn. Export Database: mysqldump -u root -p database_name | gzip > database_name.sql.gz   Import Database: zcat database_name.sql.gz | mysql -u root -p database_name   […]

Read More

Cách kiểm tra website đang sử dụng Web Server nào

Web server là máy chủ cài đặt các chương trình phục vụ các ứng dụng web. Webserver có khả năng tiếp nhận request từ các trình duyệt web và gửi phản hồi đến client thông qua giao thức HTTP hoặc các giao thức khác. Có nhiều web server khác nhau như: Apache, Nginx, IIS, … […]

Read More

Sử dụng SCP để Copy file trên Linux (CentOS – Ubuntu)

SCP là gì ? SCP (Secure Copy – Sao chép an toàn) là một ứng dụng sử dụng SSH để mã hóa toàn bộ quá trình chuyển tập tin. SCP là lệnh dùng để di chuyển file dữ liệu giữa các máy tính chạy hệ điều hành Linux từ xa. SCP dùng ssh để di […]

Read More

Bảng tra cứu các lệnh Linux hữu ích

    BẢNG TRA CỨU CÁC LỆNH LINUX HỮU ÍCH LỆNH MÔ TẢ CÁC LỆNH VỀ NETWORK netstat -ant | grep -v LISTEN | awk ‘{print $5}’ | cut -d”:” -f1 | sort | uniq -c | sort -rn | more    Đếm số lượng kế nối của từng IP đến server (tất cả các […]

Read More