Hướng dẫn sử dụng Cron Jobs trên Directadmin

Cron Jobs là chức năng dùng để thực thi định kì lệnh nào đó trong một khoảng thời gian được xác định trước bởi quản trị viên hosting. Hiểu đơn giản, Cron Jobs là một chương trình giúp xử lý các tác vụ lặp đi lặp lại ở lần sau. Nó đưa ra một lệnh để lên lịch […]

Read More

Hướng dẫn cấu hình Site Redirects trên DirectAdmin

Zhost sẽ hướng dẫn bạn sử dụng chức năng Site Redirects. Redirect chính là chuyển hướng link, là sự chuyển đổi từ URL này sang URL khác. Login trang chủ Hosting của bạn Chọn Site Redirects Chọn CREATE NEW DIRECT Chúng ta cấu hình trong Site Redirect DirectAdmin Redirect Type: . 301 – Permanent: Là một […]

Read More

Hướng dẫn cấu hình Two-Step Authentication trên DirectAdmin

Xác thực 2 yếu tố (Two-Step Authentication) là phương thức bảo mật được sử dụng rộng rãi. Thay vì trước kia dữ liệu chỉ được bảo vệ qua 1 lớp tường mỏng thì giờ đây thông tin người dùng được bảo mật qua 2 lớp cửa vững chắc.  Phương thức xác thực này chỉ người […]

Read More