Hướng dẫn đổi mật khẩu admin DirectAdmin

Tài khoản admin là loại tài khoản cao nhất trên một hệ thống DirectAdmin Control Panel. Vì vậy, việc bảo mật tài khoản admin là hết sức quản trọng đối với quản trị viên. Trong bài viết này, Zhost sẽ hướng dẫn bạn đổi mật khẩu tài khoản admin bằng hai phương thức là trên […]

Read More

Cấu hình Memcached trên server Linux (CentOS – Ubuntu)

Memcached là gì? Memcached (Mem-Cache-D) là hệ thống phân phối và lưu trữ bộ nhớ đệm (cache) chứa dữ liệu trên RAM. Memcached là một phần mềm mã nguồn mở và miễn phí chủ yếu dùng để làm bộ nhớ đệm nhằm tăng tốc các ứng dụng web. Một số ứng dụng nổi tiếng đang […]

Read More

Hướng dẫn tạo RAM Disk trên Linux (CentOS – Ubuntu)

RAM Disk là gì? RAM Disk là một phần dung lượng vật lý của RAM được format dưới dạng file system (tập tin hệ thống). Từ file sytsem này bạn có thể mount nó vào 1 thư mục và sử dụng như 1 phân vùng ổ cứng. Do RAM có tốc độ cao hơn ổ […]

Read More

Sử dụng SCP để Copy file trên Linux (CentOS – Ubuntu)

SCP là gì ? SCP (Secure Copy – Sao chép an toàn) là một ứng dụng sử dụng SSH để mã hóa toàn bộ quá trình chuyển tập tin. SCP là lệnh dùng để di chuyển file dữ liệu giữa các máy tính chạy hệ điều hành Linux từ xa. SCP dùng ssh để di […]

Read More

Bảng tra cứu các lệnh Linux hữu ích

    BẢNG TRA CỨU CÁC LỆNH LINUX HỮU ÍCH LỆNH MÔ TẢ CÁC LỆNH VỀ NETWORK netstat -ant | grep -v LISTEN | awk ‘{print $5}’ | cut -d”:” -f1 | sort | uniq -c | sort -rn | more    Đếm số lượng kế nối của từng IP đến server (tất cả các […]

Read More

Cấu hình Nginx làm HTTP Load Balancer cho Apache (CentOS 7)

Nginx Load Balancer là gì? Cân bằng tải (Load balancing) là một kỹ thuật thường dùng để tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên, tối đa hóa thông lượng, giảm độ trễ về đảm bảo tính chịu lỗi. Trong bài trước, Zhost đã hướng dẫn các bạn cấu hình Nginx sử dụng như là […]

Read More

Cấu hình Virtual Host cho Nginx (CentOS – Ubuntu)

Trong bài viết trước, Zhost đã hướng dẫn các bạn cấu hình Virtual host cho Apache. Vậy để chạy nhiều website trên cùng Web server Nginx, hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cấu hình Virtual host cho Nginx. Các bước cấu hình Virtual host cho Nginx trên Mô hình Lab Trong bài lab […]

Read More