Bài này Zhost sẽ hướng dẫn các bạn cách giải nén và nén file bất kỳ trên DirectAdmin

Cách nén file/folder

Đăng nhập vào host bằng tài khoản DirectAdmin của bạn

Sau khi đã đăng nhập xong tiến hành truy cập vào file và chọn các file/folder bạn cần nén.

Tiếp theo tick vào Add to Clipbload để add các file/folder đã chọn vào bộ nhớ đệm.

Đặt tên cho file nén –> Chọn định dạng nén (zip) –> Bấm Create để bắt đầu nén

Làm theo các bước trên hệ thống sẽ nén và có thông báo khi hoàn thành.

Các giải nén

Tìm đến file .zip hoặc tar.gr là files cần giải nén –> Chọn Extract giả nén

Chọn đường dẫn nơi dữ liệu giải nén ra được lưu trữ –> Chọn Extract.

Sau khi giải nén thành công –> Truy cập vào đường dẫn đã khai báo để kiểm tra.

Chúc các bạn thành công.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *