Web server là máy chủ cài đặt các chương trình phục vụ các ứng dụng web. Webserver có khả năng tiếp nhận request từ các trình duyệt web và gửi phản hồi đến client thông qua giao thức HTTP hoặc các giao thức khác. Có nhiều web server khác nhau như: Apache, Nginx, IIS, … Web server thông dụng nhất hiện nay:

Để kiểm tra website đang chạy webserver nào ta truy cập trình duyệt Web (Cụ thể ở đây mình sẽ dùng Google Chrome).

Bật trình duyệt web lên –> nhấn F12 để bật Developer tools –> truy cập vào website cần kiểm tra.

Sau khi website tải xong, tại giao diện Developer tools bạn tạo tác như sau:

Chọn sang Tab network (1) –>  Chọn file ở khung bên trái với tên trùng với tên miền của website (2) –> Tại khung bên phải chọn sang tab Header (3)

Kéo xuống thông số “Server” sẽ hiển thị web server mà website đang được xử lý.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *