Bài viết này Zhost sẽ hướng dẫn cách để tăng số ký tự cho username DirectAdmin. Các bước thực hiện như sau:

Kết nối SSH vào VPS đang chạy DirectAdmin của bạn.

Bạn có thử sử dụng các công cụ hỗ trợ SSH như putty, zoc, hoặc có thể là cmd của window vv..

Sử dụng lệnh nano hoặc vi để chỉnh sửa file trên linux và truy cập đường dẫn:

$ nano /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf  

Tìm đến thông sốmax_username_length

Ở đây ta thấy mặc định DirectAdmin để maximum của usename là 10 ký tự nên ta sẽ đổi độ dài ký  tự theo ý của mình ( Zhost sẽ để 30 ký tự )

Lưu và thoát.

Khởi động lại DirectAdmin để hệ thống cập nhập

$ service directadmin restart 

Truy cập vào Control Panel DirectAdmin tạo thử usename xem đã thay đổi đổi độ dài ký tự chưa.

Vậy Zhost đã hướng dẫn cách tăng đô dài ký tự cho VPS thành công, các bạn bây giờ có thể đổi độ dài usename theo ý muốn.

Chúc các bạn thành công!

Tagged:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *