Thuê Server giá rẻ - Máy chủ riêng Dedicated Server Cấu Hình Cao

Cloud VPS

3 tháng 2,500,000 đ / tháng
6 tháng 2,350,000 đ / tháng
12 tháng 1,999,000 đ / tháng
Chỉ từ 1,999,000 VNĐ/tháng
 • CPU: 01 x Intel® Xeon® E5-2670
  (8 cores, 16 Threads)
 • RAM: 16GB DDR3
 • Hard Disk: 01 x SSD 240GB Enterprise hoặc 01 x HDD 600GB SAS
 • Địa chỉ IP: 01 IPv4 & 01 IPv6
 • Tốc độ mạng: 100Mbps
 • Xem chi tiết tại đây
3 tháng 3,599,000 đ / tháng
6 tháng 3,200,000 đ / tháng
12 tháng 2,850,000 đ / tháng
Chỉ từ 2,850,000 VNĐ/tháng
 • CPU: 01 x Intel® Xeon® E5-2678
  (12 cores, 24 Threads)
 • RAM: 16GB DDR3
 • Hard Disk: 01 x SSD 240GB Enterprise hoặc 02 x HDD 600GB SAS
 • Địa chỉ IP: 01 IPv4 & 01 IPv6
 • Tốc độ mạng: 120Mbps
 • Xem chi tiết tại đây
3 tháng 3,900,000 đ / tháng
6 tháng 3,700,000 đ / tháng
12 tháng 3,490,000 đ / tháng
Chỉ từ 3,490,000 VNĐ/tháng
 • CPU: 01 x Intel® Xeon® E5-2680
  (12 cores, 24 Threads)
 • RAM: 32GB DDR4
 • Hard Disk: 02 x SSD 480GB Enterprise và 02 x HDD 600GB SAS
 • Địa chỉ IP: 01 IPv4 & 01 IPv6
 • Tốc độ mạng: 150Mbps
 • Xem chi tiết tại đây
3 tháng 5,490,000 đ / tháng
6 tháng 5,100,000 đ / tháng
12 tháng 4,850,000 đ / tháng
Chỉ từ 4,850,000 VNĐ/tháng
 • CPU: 02 x Intel® Xeon® E5-2680
  (12 cores, 24 Threads)
 • RAM: 64GB DDR4
 • Hard Disk: 02 x SSD 480GB Enterprise và 02 x HDD 900GB SAS
 • Địa chỉ IP: 02 IPv4 & 02 IPv6
 • Tốc độ mạng: 200Mbps
 • Xem chi tiết tại đây

Giới thiệu dịch vụ Dedicated Server - Server Riêng