Cho Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ - Server FPT, Viettel Nhanh Rẻ Chất!!

Cloud VPS

3 tháng 5,000,000 đ / tháng
6 tháng 4,750,000 đ / tháng
12 tháng 4,500,000 đ / tháng
Chỉ từ 4,500,000 VNĐ/tháng
 • Không gian tủ Rack: 1U
 • Công suất điện: 750W
 • Tốc độ mạng: 01Gbps
 • Địa chỉ IP: 02 IPv4 & 02 IPv6
 • Lưu lượng truyền tải: Không giới hạn
 • Xem chi tiết tại đây
3 tháng 1,990,000 đ / tháng
6 tháng 1,750,000 đ / tháng
12 tháng 1,500,000 đ / tháng
Chỉ từ 1,500,000 VNĐ/tháng
 • Không gian tủ Rack: 1U
 • Công suất điện: 450W
 • Tốc độ mạng: 200Mbps
 • Địa chỉ IP: 01 IPv4 & 01 IPv6
 • Lưu lượng truyền tải: Không giới hạn
 • Xem chi tiết tại đây
3 tháng 2,690,000 đ / tháng
6 tháng 2,400,000 đ / tháng
12 tháng 2,250,000 đ / tháng
Chỉ từ 2,250,000 VNĐ/tháng
 • Không gian tủ Rack: 1U
 • Công suất điện: 550W
 • Tốc độ mạng: 350Mbps
 • Địa chỉ IP: 01 IPv4 & 01 IPv6
 • Lưu lượng truyền tải: Không giới hạn
 • Xem chi tiết tại đây
3 tháng 4,000,000 đ / tháng
6 tháng 3,750,000 đ / tháng
12 tháng 3,500,000 đ / tháng
Chỉ từ 3,500,000 VNĐ/tháng
 • Không gian tủ Rack: 1U
 • Công suất điện: 750W
 • Tốc độ mạng: 500Mbps
 • Địa chỉ IP: 02 IPv4 & 02 IPv6
 • Lưu lượng truyền tải: Không giới hạn
 • Xem chi tiết tại đây

Giới thiệu dịch vụ Thuê chỗ đặt Server