Chứng Chỉ SSL Là Gì? Lý do bạn cần Cài Đặt và Chứng Thực

Dịch vụ khác

12 tháng 74,200 đ / tháng
24 tháng 67,000 đ / tháng
Chỉ từ 74,200 VNĐ/tháng
 • Xác thực: Tên miền (DV)
 • Độ mạnh mã hóa: SHA-256
 • Độ dài khóa : 2048 bit
 • Bảo mật cho www.domain.com và domain.com: Có
 • Bảo mật cho sub.domain.com: Không hỗ trợ
 • Xem chi tiết tại đây
12 tháng 167,000 đ / tháng
24 tháng 146,000 đ / tháng
Chỉ từ 167,000 VNĐ/tháng
 • Xác thực: Tổ chức (OV)
 • Độ mạnh mã hóa: SHA-256
 • Độ dài khóa : 2048 bit
 • Bảo mật cho www.domain.com và domain.com: Có
 • Bảo mật cho sub.domain.com: Có (01 Sub)
 • Xem chi tiết tại đây
12 tháng 167,000 đ / tháng
24 tháng 146,000 đ / tháng
Chỉ từ 167,000 VNĐ/tháng
 • Xác thực: Tên miền (DV)
 • Độ mạnh mã hóa: SHA-256
 • Độ dài khóa : 2048 bit
 • Bảo mật cho www.domain.com và domain.com: Có
 • Bảo mật cho sub.domain.com: Có (01 Sub)
 • Xem chi tiết tại đây
12 tháng 184,000 đ / tháng
24 tháng 170,000 đ / tháng
Chỉ từ 184,000 VNĐ/tháng
 • Xác thực: Tổ chức (OV)
 • Độ mạnh mã hóa: SHA-256
 • Độ dài khóa : 2048 bit
 • Bảo mật cho www.domain.com và domain.com: Có
 • Bảo mật cho sub.domain.com: Có hỗ trợ
 • Xem chi tiết tại đây
12 tháng 300,000 đ / tháng
24 tháng 261,000 đ / tháng
Chỉ từ 300,000 VNĐ/tháng
 • Xác thực: Mở rộng (EV)
 • Độ mạnh mã hóa: SHA-256
 • Độ dài khóa : 2048 bit
 • Tương thích: 99,9% trình duyệt, thiết bị di động và tất cả các hệ điều hành phổ biến
 • Bảo hiểm: 1.500.000$
 • Xem chi tiết tại đây
12 tháng 250,000 đ / tháng
24 tháng 230,000 đ / tháng
Chỉ từ 250,000 VNĐ/tháng
 • Xác thực: Tên miền (DV)
 • Độ mạnh mã hóa: SHA-256
 • Độ dài khóa : 2048 bit
 • Bảo mật cho www.domain.com và domain.com: Có
 • Bảo mật cho sub.domain.com: Có hỗ trợ
 • Xem chi tiết tại đây
12 tháng 255,000 đ / tháng
24 tháng 242,000 đ / tháng
Chỉ từ 255,000 VNĐ/tháng
 • Xác thực: Mở rộng (EV)
 • Độ mạnh mã hóa: SHA-256
 • Độ dài khóa : 2048 bit
 • Bảo mật cho www.domain.com và domain.com: Có
 • Bảo mật cho sub.domain.com: Có (01 Sub)
 • Xem chi tiết tại đây
12 tháng 325,000 đ / tháng
24 tháng 230,000 đ / tháng
Chỉ từ 325,000 VNĐ/tháng
 • Xác thực: Doanh nghiệp (OV)
 • Độ mạnh mã hóa: SHA-256
 • Độ dài khóa : 2048 bit
 • Bảo mật cho www.domain.com và domain.com: Có (01 Domain)
 • Bảo mật cho sub.domain.com: Có hỗ trợ
 • Xem chi tiết tại đây

Giới thiệu dịch vụ Chứng chỉ SSL