Bản Quyền LiteSpeed Tốt Nhất Hiện Nay, Tốc Độ Vượt Trội

Dịch vụ khác

12 tháng 1,530,000 đ / tháng
Chỉ từ 1,530,000 VNĐ/tháng
 • Số Domain: Không giới hạn
 • Worker sử dụng: 04
 • Memory sử dụng: Không giới hạn
 • LiteSpeed Cache: Có hỗ trợ
 • Kích hoạt bản quyền: IP/KEY
 • Xem chi tiết tại đây
12 tháng 605,000 đ / tháng
Chỉ từ 605,000 VNĐ/tháng
 • Số Domain: Không giới hạn
 • Worker sử dụng: 01
 • Memory sử dụng: <8GB
 • LiteSpeed Cache: Có hỗ trợ
 • Kích hoạt bản quyền: IP/KEY
 • Xem chi tiết tại đây
12 tháng 830,000 đ / tháng
Chỉ từ 830,000 VNĐ/tháng
 • Số Domain: Không giới hạn
 • Worker sử dụng: 01
 • Memory sử dụng: Không giới hạn
 • LiteSpeed Cache: Có hỗ trợ
 • Kích hoạt bản quyền: IP/KEY
 • Xem chi tiết tại đây
12 tháng 1,083,000 đ / tháng
Chỉ từ 1,083,000 VNĐ/tháng
 • Số Domain: Không giới hạn
 • Worker sử dụng: 02
 • Memory sử dụng: Không giới hạn
 • LiteSpeed Cache: Có hỗ trợ
 • Kích hoạt bản quyền: IP/KEY
 • Xem chi tiết tại đây

Giới thiệu dịch vụ Bản quyền LiteSpeed